Jumat, 23 November 2012

Undak-Usuk Basa Sunda

Undak-Usuk Basa Sunda

Posted by : rianz nax rezpect pada 30 Juni 2008

27 Suara

UNDAK-USUK BASA
(BASA LOMA-BASA LEMES)

Basa Loma
Basa Lemes
(Keur ka sorangan)
Basa Lemes
(Keur ka batur)
Abus, asupLebetLebet
Acan, tacan, encanTeu acanTeu acan
AdiAdiRai, rayi
Ajang, keur, pikeunKanggoHaturan
AjarAjarWulang, wuruk
Aji, ngajiNgajiNgaos
AkangAkangEngkang
AkiPun akiTuang Eyang
Aku, ngakuAku, ngakuAngken, ngangken
AloPun aloKapiputra
AlusSaeSae
Ambeh, supaya, sangkanSupadosSupados
AmbekAmbekBendu
Ambe, ngambeuNgambeuNgambung
Amit, amitamPermiosPermios
AnggelBantalBantal, kajang mastaka
Anggeus, enggeusRengseParantos
Anjang, nganjangNgadeuheusNatamu
Anteur, nganteurJajap, ngajajapkeunNyarengan
Anti, dago, ngadagoan,NgantosanNgantosan
ArekBade, sejaBade, seja
AriDupiDupi
Asa, rarasaanRaraosanRaraosan
AsalKawitKawit
Aso, ngasoNgasoLeleson
AtawaAtanapiAtanapi
Atoh, bungahBingahBingah
AwakAwakSalira
AweweAweweIstri
Babari, gampangGampilGampil
BacaAosAos
BadamiBadantenBadanten
Bae, keun baeSawios, teu sawiosSawios, teu sawios
BageaBageaHaturan
BaheulaKapungkurKapungkur
BajuBajuRaksukan, anggoan
BaktiBaktosBaktos
Balik, mulangWangsulMulih
BalurBalurLulur
BanggaSesahSesah
BapaPun BapaTuang Rama
Bareng, reujeungSarengSareng
BaretoKapungkurKapungkur
BatukBantukGohgoy
BaturBabaturanRerencangan
BawaBantunCandak
BeakSeepSeep
BedaBentenBenten
BejaWawartosWawartos
Bener, enyaLeresLeres
Bengek, mengiAsmaAmpeg
Bere, mereMaparin, masihanNgahaturaan, ngaleler
BerekahPangesto, pangestuDamang, wilujeng
BeukiBeuki, senengSedep
BeulahPalihPalih
Beuli, meuliMeserNgagaleuh
BeunangKengingKenging
BeungeutBeungeutPameunteu, raray
BeurangSiangSiang
BeuratAbotAbot
BeuteungPadaharanPatuangan, lambut
BibiPun bibiTuang bibi
Bikeun, mikeunMaparinkeunNgahaturkeun,nyanggakeun
Bilang, milangNgetangNgetang
Birit, bujurBirit, bujurImbit
BisaTiasaTiasa
BisiBilihBilih
BiwirBiwirLambey
BoaTiasa jadiTiasa jadi
BogaGaduhKagungan
Buang, ngisingMiceunKabeuratan
BudakBudakMurangkalih
BujalBujal, puserUdel
Buka puasaBukaBobor
BuktiBuktosBuktos
BulanSasihSasih
Bungah, gumbiraBingahBingah
BuritSontenSonten
BuruBujengBujeng
ButuhPerluPeryogi
Cabak, nyabakNyabakCepeng
CageurPangesto, pangestuDamang
CalanaCalanaLancingan
CangkengCangkengAngkeng
Caram, carek, nyarekNyarekNgawagel
Carang, langkaAwisAwis
Carek, nyarekanNyarekanNyeuseul
Carita, nyarita, ngomongNyanggemNyarios
CenahCenahSaurna
Cekel, nyekelNyekelNyepeng
Celuk,nyeluk,gero,ngageroanNyauranNgagentraan
CeuliCeuliCepil
CeurikCeurikNangis
CicingMatuhCalik, linggih
CiduhCiduhLudah
Cik, cingCobiCobi
CikalCikalPutra pangageungna
Ciling, pacilinganKakusJamban
CiriTandaTawis
Cium, nyieumNyieumNgambung
Cokot, nyokotNgabantunNyandak
Cukup, mahiCekapCekap
Cukur, dicukurDicukurDiparas
Cunduk, datingDongkapSumping, rawuh
DaekDaek, purunKersa
DagangDagangIcalan
DaharNedaTuang
DangdanDangdanDangdos
DapurDapurPawon
Denge, ngadengeNguping, mirengNgadangu
DeukeutCaketCaket
Didik, ngadidikNgatikMiwuruk,mitutur,miwejang
DiriDiriSalira
DiukDiukCalik, linggih
Duga, kadugaKadugaKiat
DuitArtosArtos
Dumeh, lantaranJalaranKu margi
Eling, ingetEmutEmut
Emboh, tambahTambihTambih
EraIsinLingsem
EmbungAlimTeu kersa
EnggonPamondokanPangkuleman
Eukeur, keurNujuNuju
Eusi, ngeusianNgalebetanNgalebetan
EuweuhTeu ayaTeu aya
GancangEnggalEnggal
GantiGantiGentos
Gardeng, rereganGardengLalangse
GaweGaweDamel
GedeGedeAgeung
GelungGelungSanggul
Genah, ngeunahRaosRaos
GeringUdurTeu damang
GetolGetolKersaan
GeulangGeulangPinggel
Geura, pek, hegGeura, manggaMangga
GeuwatEnggalEnggal
Gigir, gigireunGigireunGedengeun
GimirGimirRentag manah
Gogoda, cocobaCocobaCocobi
GorengGorengAwon
Gugu, ngaguguNurutTumut
HabenHabenTeras-terasan
Hadir, ngahadiranNungkulanNgaluuhan
Hal, perkaraPerkawisPerkawis
HalisHalisKening
Hampura, maapHapuntenHapunten, haksama
HareupPayunPayun
HargaHargaPangaos
HartiHartosHartos
HateHateManah
Hawatir,watir,karunyaWatirHawatos
HayangHoyongPalay
HelokHeranHemeng
Hese, susah, pelikSesahSesah
HeuayHeuayAngob
Heubeul, lawasHeubeulLami
Heug, seugManggaMangga
Hili, tukeurLironGentos
HirupHirupJumeneng
HudangHudangGugah
HuntuHuntuWaos
HutangHutangSambetan
Iber, beja, wartaWartosWartos
IdinWidiWidi
IgelIgelIbing
IketTotopongUdeng
Ilik, ngilikanNingalanNingalan
Ilu, ngiluNgiringNgiring
ImahRorompokBumi
Impi, ngimpiImpen, ngimpenImpen, ngimpen
ImutImutMesem
IncuPun incuTuang putu
Indit, miangMiosAngkat, jengkar
IndungPun biangTuang ibu
Inggis, risiInggis, risiRempan
Injeum, nginjeumNambutNambut
Inum, nginumLeueut, ngaleueutLeueut, ngaleueut
IrungIrungPangambung
Isuk, isukanEnjingEnjing
ItungItungEtang
Iwal, kajabaKajabaKajabi
JagaJagaJagi
Jalma, jelemaJalmiJalmi
JauhTebihTebih
JawabWalonWaler
JeroLebetLebet
JeungSarengSareng
JigaJigaSapertos,sakarupi
JualIcalIcal
JugjugBujengBujeng
Juru, ngajuruNgalahirkeunBabar
Kabeh, kabehananaSadayanaSadayana
Kabur, minggatMinggatLolos
Kacida, nakerKalintangKalintang, teu kinten
Kajeun, keun baeSawiosSawios
Kakara, karekNembeNembe
KarembongKekembenKekemben
Kari, tinggalKantunKantun
Kasakit, nyeriKasakit, kanyeriKasawat
Katara, kaciriKatawisKatawis
Kapalang, kagokKapambengKapambeng
KawasSapertosSapertos
KawinNikah, jatukramiJatukrami,rendengan
KedeKencaKiwa
Kejo, sanguSanguSangu
KelekKelekIngkab
KesangKaringetKaringet
Keur, pikeunKanggoKanggo, haturan
KiihKahampanganKahampangan
KolotKolotSepuh
KongkorongKangkalungKangkalung
Kop, pekManggaMangga
KuatKiatKiat
KuduKedahKedah
KumbahKumbahWasuh
KumisKumisRumbah
KumpulKempelKempel
KungsiKantosKantos
KurangKirangKirang
Kuring, sim kuringAbdi, sim abdiSim abdi
LabuhLabuhGeubis
Lahun, ngalahunNgalahunMangkon
LainSanesSanes
LajuLajengLajeng
Laki, lalakiLalakiPameget
Laku, payu, larisPajengPajeng
LalajoNongtonNongton
Lamun, upamaUpamiUpami
LanceukPun lanceukTuang raka
Lantaran, sababJalaran, sababMari
LehoLehoUmbel
LetahLetahIlat
LeungeunLeungeunPanangan
LeungitLeunitIcal
LeutikAlitAlit
LeuwihLangkungLangkung
LilaLamiLami
MahalAwisAwis
MaksudMaksadMaksad
Malarat, miskinJalmi teu gaduhTeu kagungan nanaon
MalemWengiWengi
MalikMalikMayun
MamayuMamayuMamajeng
Mangka, sing, mugaMugiMugi
MaotMaotPupus, tilar dunga
MarhumMarhum, jenatnaMarhum, suargi
Memeh, samemehnaSateuacannaSateuacanna
Mending, leuwih hadeLangkung saeLangkung sae
MeujeuhnaMeujeuhnaCekap
MeueunPangintenPanginten
Mimimti, mimitinaKawitnaKawitna
MinangkaEtang-etangEtang-etang
Mindeng, remenSeringSering
MinyakLisahLisah
MugaMugiMugia
Mupakat, rempugMupakat, rempugRempag
MurahMirahMirah
Najan, sanajanSanaosSanaos
NganMungMung
NgaranWasta, namiJenengan, kakasih
NgeunahNgeunahRaos
NgoraNgoraAnom
NiniPun niniTuang eyang
NyahoTerangUninga
NyaringNyaringTeu acan kulem
NyolowedorNyolowedorMidua maha
Obat, ubarObat, ubarLandog
Ogan, ondangOndangUlem
Ome,ngomean,menerkeunNgalereskeunNgalereskeun
PahamPaham,ngartsoNgartos
Paju, majuMajengMajeng
Pake, makeNganggoNganggo
Palangsiang, bias jadiTiasa jadiTiasa jadi
Palire, malireMalireMerhatoskeun
PamajikanPun bojoTuang rayi
Pancuran, kamar mandiJambanJamban
PandeuriTi pengkerTi pengker
Pang, pangna, nu matakNu mawiNu mawi
Panggih, manggih, nimuMendakMendak
Pangkat, kadudukanKadudukanKalungguhan
Pangku, mangkuMangkuMangkon
PanonPanonSoca
Pantar, sapantarSapantarSayuswa
ParibasaParipaosParipaos
Pariksa, mariksaMariksaMarios
ParnaRepotWales
Paro, saparoSapalihSapalih
Pasti, tangtuTangtosTangtos
Pati, teu patiTeu patosTeu patos
Patuh, matuhMatuhLinggih
PayungPayungPajeng
PedahKu margi, jalaranRehing
Penta, mentaNeda, nyuhunkeunMundut
Pecak, mecak, nyobaNyobiNyobi
Pencet, mencetanMeuseulanMeuseulan
PercayaPercantenPercanten
PerluPerluPeryogi
PermisiPermiosPermios
PeutingWengiWengi
Pihape, mihapeWiatNgaweweratan
PikerPikerManah
PiligentiPiligentosPiligentos
PindahPindahNgalih
PingpingPingpingPaha
PipiPipiDamis
PoeDintenDinten
PohoHilapLali
Potong, popotonganPatilasanPatilasan
PuasaPuasaSaum
Puguh, tangtuTangtosTangtos, kantenan
PurunPurunKersa
RarabiRarabiGarwaan
Raksa, pangraksaPangraksaPanangtayungan
RamoRamoRema
RampesManggaMangga
Rasa, rumasaRumaosRumaos
Rea, lobaSeueurSeueur
RecehRecehArtos alit
ReujeungBarengSareng
ReuneuhKakandunganBobot, ngandeg
ReureuhReureuhNgaso
RieutRieutPuyeng
RipuhRipuhRepot
RobahRobahRobih
Roko, ududeunRokokSesepeun
Rua, saruaSarupi, samiSarupi, sami
Rusuh, rurusuhanEnggal-enggalanEnggal-enggalan
Saba, nyabaNyanyabaanAngkat-angkatan
SabotKeur waktuWaktos
Sabuk, beubeurBeubeurBeulitan
SadiaSayagiSayagi
SakeudeungSakedapSakedap
SalahLepatLepat
SalahsaurangSalahsawiosSalahsawios
SalakiPun lanceukCaroge, tuang raka
SalametSalametWilujeng
Salat, solatSambeangNetepan
SalesmaSalesmaPileg
Salempang, hariwangSalempangSalempang, rajeg manah
Salin, disalinDisalinGentos
SamakAmparanAmparan
Sampak, nyampakNyampakNyondong, kasondong
SampingSinjangSinjang
Sanding, kasandingKasandingKasumpingan
SanggeusSaparantosSaparantos
SanggupSanggemSanggem
SareMondokKulem
SarereaSadayanaSadayana
Sarta, jeungna deuiSarengSareng
SaruaSamiSami
SasarapSasarap, nedaTuang
SawahSawahSerang
SejenSejenSanes
Seleh, nyelehkeunMasrahkeunNyanggakeun,ngahaturkeun
Selewer, nyelewerMidua hateMidua manah
SemahTamuTamu
Sesa, kariKantunKantun
SebutSebatSebat
Serah, nyerahkeunMirakMirak, ngeser
SeubeuhSesekWareg
SeuriSeuriGumujeng
Siar, nyiarMilariMilari
SibanyoSibanyoWawasuh
SirahSirahMastaka
SiritLaranganLarangan
SisirPameresPameres
Soara, soraSoraSoanten
SoranganSoranganNyalira
SoreSontenSonten
Sugan, manawiManawiManawi
SukuSukuSampean
Sunat, nyunatanNgabersihanNyepitan
SungutCangkemBaham
SupayaSupadosSupados
SuratSeratSerat, tetesan
SuwengSuwengKurabu, gwang
TabeatAdatPanganggo
TadinaAwitna, kawitnaKawitna
TaiKokotorKokotor
Taksir, ngiraNginten-ngintenNginten-nginten
TaktakTaktakTaraju
TalatahWiat saurWiat saur
TambahTambihWuwuh
TampaTampiTampi
Tanda, ciriTawisTawis
Tangen, katangenKanyahoanKauninga
Tangtung, nangtungNangtungNgadeg
TanyaTarosPariksa
TapiNangingNanging
TarangTarangTaar
TarimaTampiTampi
Tawar, nawarNawisMundut
Tayoh-tayohnaRupinaRupina
Teang, neanganMilariMilari
Tenjo, nenjo, nempoNingalNingali
TepiDugiDugi
TereTereKawalon
TerehEnggalEnggal
Teleg, teureuyTelegTelen
Tembang, nembangNembangMamaos
Tepi, nepiDugiDugi
TepungTepangTepang
TerusTerasTeras
TeundeunSimpenSimpen
TincakTincakDampal
Titah, nitah, jurungNgajurunganMiwarangan
TonggongTonggongPungkur
Topi, dudukuyTopi, dudukuyTudung, langgukan
TulisTulisSerat
Tulung, pitulunPitulungPitandang
TulusCiosCios
TuluyTeras, lajengTeras, lajeng
TumpakTumpakTunggang
TungguAntosAntos
TurunTurunLungsur
UcapUcapKedal, lisan
UlahTeu kengingTeu kenging
UlinUlinAmeng
UmurUmurYuswa
Urus, nguruskeunNgalereskeunNgalereskeun
UrutTilasTilas
UtamaUtamiUtami
WaktuWaktosWaktos
WaniWantunWantun
WarasCageurDamang
Wareh, sawarehSapalihSapalih
Warga, dulurWargiWargi
Watara, sawataraSawatawisSawatawis
WawuhWanoh, kenalKenal
WedakPupurPupur
WedalWedalWeton
Wilang, kawilangKaetangKaetang
WuduWulu, wuduAbdas

Anda sedang berada pada artikel tentang Undak-Usuk Basa Sunda dengan url http://riansuryaman.blogspot.com/2012/11/undak-usuk-basa-sunda.html,Boleh copy paste tapi sertakan Undak-Usuk Basa Sunda sebagai sumbernya.

Posting Komentar

bila ada masalah silahkan berkomentar di bawah

VIP

VIP

Animated Spinning Kunai - Naruto

CopyRight © 2012 - Nuel Blog Template Redesign By Kuntoro Tirto Madani